top of page

Groupe

Public·14 membres

Apunts Biologia 2n Batxillerat Pdf Download


Apunts biologia 2n batxillerat pdf download
Biologia 2n batxillerat és una assignatura que estudia els processos vitals dels éssers vius, des del nivell molecular fins al nivell ecològic. Els alumnes de 2n de batxillerat que vulguin preparar-se per a les proves d'accés a la universitat (PAU) o simplement ampliar els seus coneixements de biologia, poden consultar diversos recursos en línia que els facilitaran l'aprenentatge i la comprensió d'aquesta matèria.


En aquest article, presentem alguns dels recursos més útils i interessants que es poden trobar a Internet sobre biologia 2n batxillerat, en format pdf o web. Aquests recursos inclouen apunts, resums, exercicis, exàmens, material de pràctica i tasques. Alguns d'aquests recursos són oficials, com els que ofereix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i altres són elaborats per professors o alumnes de diferents centres educatius.


Download File: https://imnafluxma.blogspot.com/?file=2w3SbD


Apunts i resums
Els apunts i resums són materials que recullen els continguts teòrics de cada tema o unitat de biologia 2n batxillerat. Els apunts i resums poden ser molt útils per a repassar els conceptes clau, esquematitzar les idees principals i reforçar la memòria. A continuació, esmentem alguns exemples d'apunts i resums que es poden descarregar o consultar en línia:  • : Aquesta pàgina web ofereix una gran varietat d'apunts i resums sobre biologia 2n batxillerat, en català i en castellà. Els apunts i resums estan classificats per temes i subtemes, i inclouen referències bibliogràfiques. Els usuaris poden descarregar els documents en format pdf o veure'ls online.  • : Aquesta és la pàgina web del curs de biologia 2n batxillerat del Institut Guindàvols de Lleida. Aquí es poden trobar els apunts de cada tema, amb imatges, esquemes i activitats. Els apunts estan en format pdf i es poden descarregar o imprimir.  • : Aquest és el portal educatiu de la Generalitat de Catalunya, on es poden trobar els apunts oficials de biologia 2n batxillerat. Els apunts estan dividits en 11 unitats didàctiques, que cobreixen tot el temari de la matèria. Els apunts estan en format pdf i es poden descarregar o consultar online.
Exercicis i exàmens
Els exercicis i exàmens són materials que permeten avaluar els coneixements adquirits sobre biologia 2n batxillerat, practicar les habilitats necessàries per a resoldre problemes i preguntes, i preparar-se per a les proves d'accés a la universitat (PAU). A continuació, esmentem alguns exemples d'exercicis i exàmens que es poden descarregar o consultar en línia:  • : Aquest és el portal educatiu de la Generalitat de Catalunya, on es poden trobar els exercicis resolts de biologia 2n batxillerat. Els exercicis estan classificats per unitats didàctiques i tipus de qüestions, i inclouen les solucions i els criteris de correcció. Els exercicis estan en format pdf i es poden descarregar o consultar online.  • : Aquesta és la pàgina web de la Universitat de Barcelona, on es poden trobar els exàmens de biologia de les proves d'accés a la universitat (PAU) dels últims anys. Els exàmens estan en català i en castellà, i inclouen les preguntes, les opcions de resposta i les solucions. Els exàmens estan en format pdf i es poden descarregar o consultar online.  • : Aquesta pàgina web ofereix una gran varietat d'exercicis sobre biologia 2n batxillerat, en català i en castellà. Els exercicis estan classificats per temes i subtemes, i inclouen les solucions. Els usuaris poden descarregar els documents en format pdf o veure'ls online.
Material de pràctica i tasques
El material de pràctica i les tasques són materials que complementen els apunts, els resums, els exercicis i els exàmens de biologia 2n batxillerat, i que tenen com a objectiu fomentar l'aplicació dels coneixements teòrics a situacions reals o simulades, desenvolupar la creativitat i la capacitat crítica, i potenciar el treball collaboratiu. A continuació, esmentem alguns exemples de material de pràctica i tasques que es poden descarregar o consultar en línia:  • : Aquesta és la pàgina web del centre educatiu CIC Batxillerats, on es poden trobar materials de pràctica i tasques sobre biologia 2n batxillerat. Els materials inclouen activitats interactives, vídeos, articles, experiments, projectes i treballs. Els materials estan en català i en castellà, i es poden consultar online.  • : Aquesta és la pàgina web del departament de biologia del Institut Joan Boscà de Barcelona, on es poden trobar materials de pràctica i tasques sobre biologia 2n batxillerat. Els materials inclouen guies didàctiques, fitxes d'activitats, presentacions, simulacions, jocs i recursos web. Els materials estan en català, i es poden descarregar o consultar online.  • : Aquesta és la pàgina web del departament de biologia del Institut La Sènia de Paiporta (València), on es poden trobar materials de pràctica i tasques sobre biologia 2n batxillerat. Els materials inclouen propostes d'activitats pràctiques, treballs de recerca, sortides al camp i al laboratori, i recursos web. Els materials estan en valencià, i es poden descarregar o consultar online.
Esperem que aquests recursos us siguin d'utilitat per a aprendre i gaudir de la biologia 2n batxillerat. Recordeu que podeu utilitzar el cercador de Bing per a trobar més recursos sobre aquest tema o qualsevol altre que us interessi.


À propos

Bienvenue sur le groupe ! Vous pouvez contacter d'autres mem...
bottom of page